7. marts 2017

Strategi skal der til – men det skal gøres ordentligt

Strategi skal der til – men det skal gøres ordentligt

INVOLVER MEDARBEJDERNE I STRATEGIPROCESSEN SÅ TIDLIGT SOM MULIGT, HVIS STRATEGIEN SKAL LEVE OG SKABE VÆRDI I DIN VIRKSOMHED, LYDER OPFORDRINGEN FRA LEDELSESRÅDGIVER.

Nej - en forretningsstrategi er ikke forældet så snart, ledelsen sætter sidste punktum på papiret.

Nok går tingene stærkt i disse år, men for at skabe værdi og vækst er ledelsen stadig nødt til at udstikke en retning og et mål. 

Strategien er populært sagt den langsigtede plan, hvor virksomheden orienterer sig mod et fælles fremtidigt mål. Det er prikken ude i horisonten, der danner rammen omkring medarbejdernes, ledelsens og bestyrelsens arbejde. En klar strategi er især nødvendigt i en tid, hvor medarbejdere ofte sidder på mange forskellige destinationer, på hjemmekontorer, rundt i verden, eller bare i forskellige afdelinger i landet.

”Din strategi skal nok tages op til overvejelse lidt oftere, end den skulle i "gamle dage",”

Det er i virksomhedens strategi, at de store mål bliver sat. Strategien er altså et fikspunkt for alle, der er en del af virksomhedens fremtidige udvikling.

”Din strategi skal nok tages op til overvejelse lidt oftere, end den skulle i ”gamle dage,” forstået på den måde, at der sker meget omkring os, som gør, at man lige skal evaluere på, om strategien stadig holder med jævne mellemrum,” fortæller Pernille Løvengreen, som er executive management advisor hos Lighthouse Consulting. Hun hjælper dagligt virksomheder med at få implementeret deres strategier i konkret handling.

Hun påpeger, at ansvaret for at få strategien til at leve ligger på to niveauer:

"Bestyrelsen og direktionen er ansvarlig for, at der til enhver tid findes en plan for den langsigtede værdiskabelse i virksomheden. De strategiske udviklingskræfter skal hæve sig over de brandslukkende driftsopgaver. Men at udstikke kursen for virksomheden, at kommunikere kursen til medarbejderne og at engagere dem til at samarbejde i den rigtige retning, er stadig en stor del af en leders opgave. Det kræver såvel omtanke som en aktiv indsats at få strategien til at leve og skabe værdi i din virksomhed,” siger hun. 

Definer 'The Big Why'
Overordnet mener Pernille Løvengreen, at man kan dele strategiarbejdet i to dele. Først og fremmest skal man finde den store retning ”The big why,” som alle i virksomheden følelsesmæssigt kan engagere sig i.

”Det er så den øverste leders opgave at kommunikere det på en ærlig og personlig måde, så man kan mærke, at der står rigtige mennesker bag, som ærligt tror på deres strategi. Det kræver mod og en evne til at skabe en stærk fortælling”.

Men én ting er at kunne begejstre og engagere, men det vigtigste er dog at få de flotte ord ud i konkret handling, og det er her mange fejler.

Læs også: Hemmeligheden bag effektiv strategieksekvering

”Man kan ikke bare hænge et par plancher op og holde et fællesmøde, hvor man gør rede for virksomhedens strategi. Man er nødt til at skabe ejerskab hos medarbejderne ved at involvere dem, så tidligt som muligt og ved at pinpointe præcis, hvad den nye strategi betyder rent driftsmæssigt for deres afdeling og deres konkrete jobfunktion. Hvad skal vi gøre mere af? Hvad skal vi gøre mindre af? Man skal handle og eksekvere i alle led af organisationen, ellers bliver strategien bare et ligegyldigt skrift til brug ved festlige lejligheder,” siger Pernille Løvengreen.

Fem krav til din strategi
Hvis du gerne vil skærpe din strategiste tænkning, så er det godt at være opmærksom på disse fem punkter. Både, når du udformer din strategi, men også i det daglige, når du navigerer i den.

Din strategi skal være:

 • Sammenhængende
  Der skal være en rød tråd i strategiens elementer (mål, vision og mission).
 • Realistisk
  Man skal være ambitiøs med sin nye strategi. Men strategiprocessen er spildt, hvis man ikke er realistiske.
 • Fremtidsorienteret
  Det er vigtigt, at strategien sikrer organisationens fremtid, herunder at der tænkes ind, at der bliver luft til innovative tanker også i dagligdagen.
 • Dynamisk
  Strategien skal være skarpt formuleret, men samtidig også dynamisk i sin natur, så I hurtigt kan omstille jer til virkelighedens krav.
 • Implementerbar
  Enhver i virksomheden skal kunne forstå, hvad den nye strategi præcis kommer til at betyde for hans eller hendes arbejdsopgaver og arbejdsindstilling.

Følg os og hold dig opdateret om de seneste indsigter og kommende events.