14. februar 2017

Interne vidensnetværk sætter skub i innovationen

Interne vidensnetværk sætter skub i innovationen

Sæt skub i innovationen og videndelingen gennem interne vidensnetværk på tværs af medarbejdertemas. Sådan lyder opfordringen fra EGN’s UDVIKLINGSDIREKTØR, SUSANNE QVIST.

Et oplagt sted for virksomheden at booste sin innovative performance er blandt de færdigheder og ekspertiser, der allerede er til rådighed: medarbejderne.

Men hvordan systematiserer man innovation og videndeling blandt medarbejderteams, der ikke tidligere har været vant til at arbejde og tænke på tværs af afdelinger?

Virksomheder, der udvikler tværfaglige, mangfoldige teams skaber bedre resultater. Det viser en global analyse fra EY baseret på besvarelser fra over 820 virksomhedsledere.

I analysen svarer et overvældende flertal (84%), at deres organisations evne til at udvikle og administrere medarbejderteams vil være afgørende for den fremtidige konkurrenceevne.

Boost innovationen internt
Et oplagt sted for virksomheden at booste sin innovative performance er blandt de færdigheder og ekspertiser, der allerede er til rådighed: medarbejderne.

Interne netværk handler om at skabe værdi gennem krydstænkning og sparring på praksis og konkrete udfordringer

Men hvordan systematiserer man innovation og videndeling blandt medarbejderteams, der ikke tidligere har været vant til at arbejde og tænke på tværs af afdelinger?

Ifølge udviklingsdirektør Susanne Qvist fra Netværk Danmark handler det om at etablere vidensnetværk internt i virksomheden - lidt ligesom man kender det fra sine professionelle netværksgrupper udenfor virksomheden. 

Læs også: Netværk er den nye medarbejderkapital

”Interne netværk handler om at skabe værdi gennem krydstænkning og sparring på praksis og konkrete udfordringer. Det handler om autentisk opmærksomhed på egne og andres arbejdsområder med henblik på at se nye muligheder. Særligt det sidste kan være en reel udfordring i en hverdag, som er præget af mange arbejdsopgaver og korte deadlines,” forklarer hun.

En ledelsesopgave
Susanne Qvist understreger, at det især er en ledelsesopgave at skabe rum for det interne vidensnetværk.

"Det stiller nogle særlige krav til især mellemlederne, som har en vigtig opgave i at sammensætte de interne netværk, der kan bidrage med lige dele innovation, motivation til hinanden og deltagernes faglige kompetencer. Og derigennem styrke både teamperformance og virksomhedens generelle performance”.

Men også topledelsen spiller en vigtig rolle:

”Det lader sig ikke gøre, med mindre den øverste ledelse frigiver tid til at såvel medarbejdere som mellemledere kan etablere og drive de interne vidensnetværk. Og så er det vigtigt at huske, at netværkene skal have tid til at modnes, før de store løsninger vinder frem. Det handler om at få gruppedynamikken til at spille,” siger Susanne Qvist og fortsætter:

"Den næste store opgave ligger i at drive de interne netværk så de ikke drukner i gode hensigter og en travl hverdag. Det er helt afgørende".

Tre råd til interne vidensnetværk 
Susanne Qvist giver tre gode råd til at få virksomhedens interne netværk til at fungere.

1. Fokuser på sammensætningen af gruppen. Det er afgørende at skabe et personligt og fagligt match med fokus på forskellige praktiske erfaringer for at sikre den optimale videndeling og inspiration.

2. Skab det udviklende videndelingsrum, hvor tillid, mod, erfaring og engagement kan få lov at virke og modnes. >

3. Endelig er det afgørende at vidensnetværket faciliteres: På den ene side skal der ligge faste mødedatoer med klare dagsordner, ligesom det er vigtigt at tage notater, uddelegere ansvarsområder på eventuelle opfølgningspunkter og sæt tydelige KPI'er på de indsatser, der prioriteres.

Så bliver det både nemmere at styre processen og samtidig bliver den konkrete værdiforøgelse tydeligere for hele organisationen.

Følg os og hold dig opdateret om de seneste indsigter og kommende events.