21. marts 2017

Er der plads til nysgerrighed i KPI-hverdagen?

Er der plads til nysgerrighed i KPI-hverdagen?

Hvis vi skal have succes i fremtiden, kræver det konstant fokus på innovation, nysgerrighed og modet til at turde skifte retning. Det ved vi godt, alligevel styrer mange af os efter benhårde KPI’er og konstante resultatmålinger.

Det giver på ingen måde gode betingelser for opfindsomhed og kreativitet, siger Anja Hoffmann, som er stifter af virksomheden Sentio Lab, der hjælper virksomheder med at omsætte trends, bevægelser og nye teknologier til forretning.

”Siden finanskrisen, har vi rådyrket KPI-kulturen og haft fokus på vækst og indtjening. For at være innovativ skal man turde at bevæge sig ud på usikker grund og fejle, og det passer ikke ind i den anden kulturbetragtning med krav om traditionelle, finansielle målsætninger, positive kvartalsregnskaber og øget produktivitet,” siger Anja Hoffmann.

Hun peger på, at der er behov for et helt nyt mindset og mere plads til innovation, hvis fremtidens forretning skal lykkes.

Fremtidens forretning er et designspørgsmål
”Vi taler meget om vigtigheden af innovation, men jeg oplever, at mellemledelsen i bund og grund stadig er presset af de traditionelle KPI’er,” fortæller Anja Hoffmann.

Hun forklarer videre, at det handler om at få skabt et nyt mindset og implementere nye metoder, hvor man både får fastholdt de gode elementer i den nuværende kultur, samtidig med, at man er opmærksom på nye metoder til at høste de uudnyttede, innovative potentialer.

Opgaven for virksomhederne består i, at skabe rum for at udforske fremtiden

”Topcheferne skal spørge sig selv: Hvordan ser vi kritisk på vores egen ledelsespraksis, og hvordan bliver vi bedre til at omfavne stigende kompleksitet, usikkerhed og øget forandringshastighed som et grundvilkår? Og hvordan skaber vi fælles standarder, metoder og processer for, hvordan vi udvikler virksomheden?”

Skab balance mellem drift og innovation
Ifølge Anja Hoffmann handler innovation også om at omsætte den viden, som allerede eksisterer i organisationen, til nye løsninger.

Opgaven for virksomhederne består i at skabe rum for at udforske fremtiden og iværksætte flere innovative eksperimenter afdelingerne imellem.

”Der skal skabes en ny balancegang mellem drift og innovation,” siger hun og peger på, at flere virksomheder som f.eks. Leo Pharma, ISS og IBM har løst etableret innovationscentre, der har fokus på de innovative potentialer – og som opererer på siden af kerneforretningen.

Det er ikke alle virksomheder, der skal jagte disruption.

Sæt gang i udredningsarbejdet
Men hvad skal der så til?

Først og fremmest kræver det et udredningsarbejde. Man skal afdække DNA’et i organisationen og vurdere, hvilke teknologier og trends, der vil have størst indflydelse på den korte, mellemlange og lange bane på ens brancheområde.

”Det er ikke alle virksomheder, der skal jage disruption, men alle skal ruste sig til at håndtere transformationsprocesser stadig hurtigere. Det er vigtigt, at alle har forståelse for, at tingene skal gøres på en ny måde. Det kræver en anden ledelsesstil, og at der skabes en ny kultur i virksomheden.”  

Se video: Drop de økonomiske KPI'er

Og det kan være en udfordring, hvis ledelsen har indrettet organisationen på en måde, hvor medarbejderne anses som succesfulde, når der leveres på de traditionelle KPI’er, hvor der ikke er plads til at stoppe og stille spørgsmål til det etablerede - eller udvikle nye potentialer.

Afsæt tid til diskussion og udforskning
”Der skal skabes plads til diskussion og udforskning. Medarbejderne kan have masser af ideer til hvordan, virksomheden f.eks. gentænker arbejdsprocesser eller bliver mere automatiseret. Men hvordan giver man plads til diskussion og udforskning, hvis medarbejdernes arbejdsuge er fuldt booket – og når alle timer gerne skal være fakturerbare?”

Google er ifølge Anja Hoffmann det klassiske eksempel på en virksomhed, der formår at tiltrække de bedste og mest kreative medarbejdere. Ledelsen har en holdning til, at medarbejdere må bruge op til 20 pct. af deres arbejdstid på selvvalgte projekter.

Der er meget at vinde for danske SMV’er, hvis de tør slippe tøjlerne en smule

”Alene holdningen til innovativ tid gør, at Google er en arbejdsplads, som tiltrækker de innovative talenter. Der er meget at vinde for danske SMV’er, hvis de tør slippe tøjlerne en smule og sætte fokus på at gentænke deres forretning. Men det kræver både nye strategiske partnerskaber, kompetencer og et fornyet overblik over virksomhedens nuværende og fremtidige økosystem,” siger hun.

I sidste ende handler det om, at virksomhederne tilføher nogle nye succeskriterier, der passer til den nye transformative virkelighed.

"Kan man måle på antal generede idéer? Lade det tælle som et plus, at man har turde prøve nogle nye idéer af og fejlet? Er der skabt nogle nye prototyper, partnerskaber eller indtjeningskanaler? Det er altså afgørende for fremtidens forretning, at man som virksomhed bliver bedre til at sikre en vedvarende organisations- og forretningsudvikling gennem innovation,” lyder det fra Anja Hoffmann.

Følg os og hold dig opdateret om de seneste indsigter og kommende events.