7. december 2017

Blog: Lederens digitale transformation handler om mennesker

Blog: Lederens digitale transformation handler om mennesker

For nylig afholdt vi den store årlige netværksdag, EGN-dagen 2017. Under overskriften Driving Change fik vi inspiration og erfaringer fra nogle af Danmarks dygtigste topledere.

Topledere, der på hver deres måde forstår at kridte banen og skabe ledelsesmæssige forandringer i en tid, hvor forandringerne mere end nogensinde presser sig på.

Jeg havde nok en forventning om at høre meget om forandringer i en digital verden

Jeg havde nok en forventning om at høre meget om forandringer i en digital verden: Forandringer båret af den digitale udvikling, automatiseringer og robotteknologier – og hvordan man ledelsesmæssig bedst ruster sig til den omstilling parallelt med, at man opbygger sine egne digitale kompetencer og forståelse.

Menneske over kunstig intelligens
Men efterhånden som dagen skred frem, tegnede der sig et andet billede: Et billede af, at det mere end nogensinde handler om mennesker – og ledelse af mennesker. Ikke så meget i en digital verden, men i en omstillingsverden.

Og det førte mig til min næste refleksion: At det er der jo egentlig ikke noget nyt i?

Læs også: Den moderne leder skal mestre det hele

Ledelse har altid krævet sin mand eller kvinde. Der har altid skulle træffes svære ledelsesmæssige beslutninger. Og mange ledere har skulle bære forandringer igennem før os: Foranlediget af udviklingen generelt, nye markedstendenser eller en strategisk omlægning af virksomhedens kerneprodukt.

Det nye i denne sammenhæng er ’blot’, at vi som ledere skal være endnu mere parate. For forandringer foregår hurtigere, og de er proportionelt større, end hvad vi har oplevet historisk.

Frygten for det ukendte
Det, der måske mest af alt er nyt, er, at vi skal lede i en tid – og i en fremtid – som vi reelt ikke selv helt forstår og har svært ved at forudsige. Samtidig med, at du som leder skal lede medarbejdergrupper og arbejdsområder, som er helt nye og uvante for dig.

Hvordan sætter vi hinanden bedst i spil i det rum? Og hvordan leder man bedst i en tid, hvor ens kolleger og medarbejdere er fagspecialister i langt højere grad, end man selv er?

Det kan føles enormt usikkert. For du skal på en gang gå foran og holde dig i baggrunden.

Jim Hagemann Snabe sagde det så fint på EGN-dagen: Det er lederens opgave at tegne den fælles retning – så alle er klar på, hvor de skal hen. Men du skal lade specialisten selv finde derhen, og have tillid til at han eller hun vil navigere efter bedste evne under de gældende forhold.

Det kan føles enormt usikkert. For du skal på en gang gå foran og holde dig i baggrunden. Du er nødsaget til at slippe behovet for at forstå alt i detaljen og i langt højere grad coache dine kolleger frem mod det fælles mål.

Du skal turde sige, ‘det ved jeg ikke’.
Derfor handler ledelse i den digitale transformation – som med al anden forandringsledelse – først og sidst om mennesker:

Hvordan vi møder hinanden som mennesker og hvordan vi i samarbejdet mellem leder og medarbejder spiller hinanden bedre – i en verden, som vi måske ikke selv forstå.

Det handler i høj grad om at se mulighederne i den enkelte medarbejder. Men det handler også om, at vi som ledere skal turde at være modige og sårbare på én gang. At man skal turde sige, ‘Det ved jeg ikke’. ‘Det er svært’. ‘Det har jeg ikke svaret på’.

Læs også klummen: Hvad motiverer dine medarbejdere?

Efter min bedste overbevisning handler det om at være åben, så man får mennesker omkring sig til at ville hjælpe. Til at sætte sig selv i spil. Og skabe fælles ansvar og målsætning.

Det er en god måde at spille hinanden bedre på. Begge veje.

Følg os og hold dig opdateret om de seneste indsigter og kommende events.